Werktijd Software
Taal
  Support
Google plus
   Twitter

Werktijd-software | Kantoor

Voor elk bedrijf is het belangrijk om een goed tijdregistratiesysteem te hebben voor het registreren van de gewerkte en gemaakte uren. Naast onze gespecialiseerde oplossingen voor tijdregistratie in de productie en onderweg hebben we ook oplossingen voor tijdregistratie op kantoor. Met name voor het personeel dat uren boekt op projecten (vaak engineers en tekenaars) is het erg handig. Daarnaast is het mogelijk om de aan- en afwezigheidsregistratie met toegangsbeveiliging voor het complete kantoorpersoneel gebruikt worden.
 
Tijdregistratie via onze software is mogelijk op:
  • Medewerker
  • Activiteit
  • Project
  • Merk
     
Tijdregistratie in de praktijk
Veel bedrijven en medewerkers registreren gewerkte uren door deze op papier te noteren door middel van urenlijsten of bonnen. Helaas maakt dat het systeem kwetsbaar voor onjuistheden zoals te late indiening en onnauwkeurigheden waardoor weer vertraging kan ontstaan in de betalingen. Het is van groot belang dat bedrijven deze uren correct en geautomatiseerd registreren en afhandelen. Daarom biedt Werktijd-software de mogelijkheid om de gewerkte uren eenvoudig bij te houden. Dit elimineert het verwerken van urenlijsten waardoor menselijke fouten kunnen ontstaan en spaart u tijd doordat u een continu up-to-date overzicht heeft van de geregistreerde uren.
 
Niet alleen de uren van de productieafdeling maar ook de uren gemaakt op kantoor worden geregistreerd en geboekt. Het maakt niet uit of er gewerkt wordt met ordernummers, werknummers, projectnummers of opdrachtnummers, het gaat er om dat uren per werknemer en per activiteit eenvoudig en snel geregistreerd kunnen worden.
 
Werktijd-software biedt verder een perfecte koppeling met ConstruSteel ERP software. Door een combinatie van de systemen komen de geregistreerde uren automatisch terug in de opdrachtadministratie waardoor budgetcontrole of nacalculatie vergemakkelijkt wordt. Tevens is de voorbereiding voor de salarisadministratie automatisch verwerkt.
 
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden en functionaliteiten van ons systeem? Vraag gerust schermafbeeldingen op via info@werktijd-software.nl onder vermelding van de betreffende modules.
Werktijd software - door ConstruSteel
Bezoekadres
Kroezenhoek 1
NL - 7683 PP Den Ham

Postadres
Postbus 21
NL - 7683 ZG Den Ham

T +31 546 678 300
F +31 546 678 309
info@werktijd-software.nl
® Construsteel 2012 | Sitemap | Disclaimer